top of page

Tetraéder

    Hexaéder

 

Oktaéder

Dodekaéder

Ikozaéder

Több ezer éve vonzódunk a szabályos szimmetrikus harmóniát árasztó formákhoz. Szépségük a bennük levő szabályosságból és arányaik egyenlőségéből fakad.

A görögök voltak az elsők, köztük is Platón, aki úgy tartotta, hogy a formák törvényeit megértve az egész világot leírhatjuk.

A görög geometria alapja az 5 tökéletes, szabályos ún. PLATÓNI TEST, melyek a természet építőkövei:

 1. a tűz

 2. a föld

 3. a levegő

 4. a kozmosz

 5. a víz

A platóni testek konvex térbeli testek, melyeknek minden lapja és csúcsa egybevágó, lapszögeik egyenlők. Lapjaik szabályos sokszögek. Meglepő módon mindez csupán erre az 5 testre lehet igaz.

 1. TETRAÉDER (4 oldalú)

 2. HEXAÉDER (6 oldalú)

 3. OKTAÉDER (8 oldalú)

 4. DODEKAÉDER (12 oldalú)

 5. IKOZAÉDER (20 oldalú)

 

Minden poliédernek létezik egy duálisa, melynél a lapok és a csúcsok száma felcserélődik, az élek száma viszont azonos. A platóni testek duálisai minden esetben szintén platóni testek. A tetraéder ebből a szempontból speciális, mivel duálisa önmaga. A hexaéder (kocka) duális párja az oktaéder, a dodekaéderé pedig az ikozaéder.

A görögök így a geometriai törvények lefektetésével a természeti kód egy darabját fedezték fel.

A Bibe ékszer megvalósította az Ön számára ezeket a szabályos testeket, egy mai hordható formában.

Nagy THODI medálokat itt találjátok:

https://www.bibetonshop.com/product-page/thodi-l%C3%A1nc-thodi-necklace

Kisebbek: 

https://www.bibetonshop.com/product-page/mini-thodi-l%C3%A1nc-mini-thodi-necklace-pl%C3%A1toni-med%C3%A1l-%C3%A9der-med%C3%A1l

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For thousands of years, man has been attracted to regular symmetrical forms. The Greeks – among them Plato – were the first, who believed to had been able to describe the world by understainding the laws of forms.

 

Greek geometry is based on five regular, so-called PLATONIC SOLIDS. Plato believed them to be the building stones of nature:

 1. TETRAHEDRON (4 faces)

 2. HEXAHEDRON (6 faces)

 3. OCTAHEDRON (8 faces)

 4. DODECAHEDRON (12 faces)

 5. ICOSAHEDRON (20 faces)

 

Platonic solids are convex three-dimensional polyhedrons, having congruent faces and vertices, and identical angles. All faces are regular polygons. Surprisingly, there are only these five solids that meet those criteria.

Every polyhedron has a dual polyhedron with the number of faces and vertices interchanged, but having identical number of edges. The dual of every Platonic solid is another Platonic solid. From this aspect, the tetrahedron is special, as it is a self-dual, i.e. its dual is another tetrahedron. The cube and the octahedron form a dual pair, while the dodecahedron and the icosahedron form another dual pair.

 

These perfectly symmetrical solids have been identified to match the building stones of nature:

 1. fire

 2. earth

 3. air

 4. cosmos

 5. water

 

Thus, by laying down the geometrical rules, the Greek discovered a piece of Nature’s code.

Bibe jewelry has now put these regular polyhedra into tangible form for you - in a modern way ready to wear.

bottom of page